• Podpora pro uživatele našich školních IT systémů

   Podporu zajišťuje Ing. Ladislav ULRICH, ICT koordinátor školy. Požadavky zasílejte e-mailem na ulrich@ssremesel.cz. V e-mailu uveďte příjmení, jméno a třídu.

   Pozn.:

   • www.office.com ... každý student či zaměstnanec má vytvořen svůj školní e-mail, přístupové údaje obdrží buď v úvodní hodině IT, od třídního učitele nebo od ICT koordinátora. Obnovení hesla uživatel zvládne sám, pokud při prvním použití svého školního e-mailového účtu zadal své telefonní číslo a/nebo svou druhou e-mailovou adresu. Na zadané telefonní číslo či e-mailovou adresu obdrží kód (PIN) pro obnovu hesla.
   • moodle.ssremesel.cz ... vytvoření účtu i obnovení hesla uživatel zvládne sám, musí mít přístup do svého školního e-mailu. Registrace do systému je možná pouze se školní e-mailovou adresou uživatele. Zápis do příslušného kurzu dle pokynů vyučujícího v daném kurzu, nejčastěji je vyžadován k zápisu klíč.
   • Na konci školního roku jsou vždy všechny studentské účty smazány, tzn. že na začátku nového školního roku se musí studenti znovu registrovat.